Arayın Görüşelim

İnsan Kaynakları Politikası


İnsan kaynakları politikamızın temeli; çalışanlarımızın güven içinde çalışacakları bir ortam yaratmak, onları sürekli geliştirip, iş süreçlerine en etkin katkılarını sağlamaktır.

 

Bu doğrultuda insan kaynakları yönetimi hedefimiz; şirketimizin stratejilerini gerçekleştirmek ve rakiplerine fark yaratacak şekilde pazarda yer almasını sağlamak üzere insan kaynağının bilgi, beceri ve yetkinliklerini harekete geçirmek, uygun sistemleri oluşturmak, çalışanların iş sonuçlarını destekleyici şekilde aksiyon almaları için uygun iklim yaratmaktır.

 

Çalışanlarımızın yetkinliklerini, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli arttırmayı hedefleyerek; yenilikçi ve değişime açık, gerek kendisinin gerekse organizasyonun tüm süreçlerinde sürekli gelişmeye ve müşteri odaklı olmaya inanmış, rekabet ortamında fark yaratacak bir çalışan profili oluşturmayı amaçlarız.

 

Çalışanlarımızın fikirlerini ve önerilerini özgürce ifade edebilmesine olanak tanıyan çalışma ortamının, çalışan bağlılığını ve mutluluğunu sağlayacağını bilerek hareket ederiz.

 

Çalışanların şirket kültürüne uyum sağlayabilmeleri, çalıştıkları ortamı sevmeleri ve kendilerini şirkete ait hissetmeleri; motivasyonlarını, çalışma arzularını, sadakat ve bağlılıklarını yüksek tutan faktörlerdir. Bu amaçla, tüm çalışanlarımıza yönelik çalışan ilişkileri politikası çerçevesinde, gereken faaliyetleri planlar ve uygularız.

 

Çalışanlarımızın güven duyarak çalışacakları bir ortam yaratmak ilkesi doğrultusunda herkese eşit ve adil gelişim olanakları, terfi ve atama fırsatları yaratıp; fikirlerini özgürce ifade etmelerini sağlarız.

 

Çalışanlarımızın iş süreçlerine en üst düzey katkıyı sağlamalarını desteklemek amacıyla, sürekli iyileştirme ve problemlerin çözümüne katkılarını almak üzere gönüllü inisiyatif alacakları sistemleri hayata geçiririz.

Biz Sizi Arayalım