Neden Faktoring

NEDEN FAKTORİNG ?

  • Faktoring şirketinin verdiği ön ödeme ile işletme, hammaddeyi peşin ödeyerek alabilir ve önemli indirimler sağlayarak üretim maliyetlerini düşürür. Daha fazla kar olanağı sağlanır.
  • Faktoringin garanti hizmetinden faydalanarak, alacağı tahsil edememe riskini faktoring şirketine devreden işletmeler yurt içi ve yurt dışı pazarlarını genişletebilir.
  • Vadeli alacaklarını faktoringe temlik ederek nakde dönüştüren işletmeler, sürekli ve garanti nakit akışı ile hızlı ve kontrollü büyüme potansiyeline olanak sağlarlar.
  • Tahsilat, fonlama gibi konuları Faktor'a devreden yöneticiler, pazarlama ve yatırım gibi işletmenin gelişimi için gerekli konulara daha fazla zaman ayırırlar.
  • Faktoring ile sağlanan finansmanın maliyeti, ticari kredilere göre daha avantajlı olduğundan, vadeli satışlardan ilave kazançlar sağlanabilir.