Finans İşleyişi

FİNANSAL İŞLEYİŞİ


Mal ve hizmet ticareti yapan işletme vadeli alacakları için şirketimize başvurur. Gerekli evrakların gönderilmesi ve bu evrakların şirketimiz tarafından incelemesinin ardından işletmeye alacakları karşılığında teklif yapılır. Teklifin kabulü sonrasında taraflar arasında faktoring sözleşmesi imzalanır. Satıcı malları müşterisine gönderir ve malların faturası şirketimize temlik edilir. Şirketimiz bu temliğe karşılık ödemeyi yapar ve vadesi geldiğinde fatura tutarını satıcının müşterisinden tahsil eder.